Matemàtiques creatives (3r d’EP)

Els alumnes de 3r de Primària estan estudiant la longitud i per a què l’aprenentatge dels nens fos significatiu van portar a la pràctica els conceptes estudiats a l’aula.
L’activitat va consistir a mesurar objectes quotidians de classe i col·locar-los de menor a major grandària, per això van utilitzar cintes mètriques i regles. Els nens van poder mesurar llibres, estoigs, entrepans, cadires, agendes, carpetes i etc.
Ja que anteriorment s’havien mesurat a classe, van aprofitar l’activitat per ordenar-se de major a menor alçada.
Entenent que les matemàtiques són fonamentals per al desenvolupament intel·lectual dels nens, aquesta activitat pretenia ajudar-los a ser lògics, a raonar ordenament i a tenir una ment preparada per al pensament, la crítica i l’abstracció.