Mondrian, van Gogh i Miró en anglès. Educació Infantil P3, P4 i P5

El filòsof Confuci deia: “Explica-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho entendré, deixa-m’ho fer i ho aprendré”
L’actitud de participació activa dels alumnes en l’adquisició de continguts és clau per la construcció de l’aprenentatge.
Al Col·legi Mare Nostrum entenem l’aprenentatge de la llengua estrangera a través de l’ús funcional de la llengua: explicació de contes, dramatitzacions, cançons, jocs i participant en els centres d’interès del grup-classe. És per aquest motiu, que aquesta setmana els alumnes d’educació infantil han relacionat conceptes de llengua anglesa amb els pintors estudiats dins l’àrea de comunicació i llenguatge durant aquest segona trimestre. Així doncs, Els Cargols (P3) han recordat conceptes de Joan Miró com els colors primaris; Els Tabalets (P4) s’han familiaritzat amb Vincent van Gogh treballant el dia i la nit i els colors freds; i Els Maginets (P5) han recordat les formes geomètriques, els colors primaris i els conceptes obert i tancat de la mà de l’artista modernista Mondrian.
Motivar als alumnes mitjançant l’art ajuda a l’adquisició de nous conceptes, a desenvolupar la creativitat i la imaginació del nens i nenes.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.