Convalidacions

Els alumnes d’ESO amb dedicació significativa a la pràctica de l’esport o que estiguin cursant estudis de música o dansa, poden sol·licitar no cursar les matèries optatives i/o educació física i/o música, i per tant se’ls podrà aplicar un pla individualitzat consistent en la convalidació o el reconeixement d’aquestes matèries segons el procediment que s’especifica en els documents següents.

Plans individualitzats per a alumnes d’ESO amb dedicació significativa a la pràctica de l’esport.
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa

Comments are closed.