Organigrama

El Col·legi Mare Nostrum és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, la titularitat del qual correspon a “Col·legi Mare Nostrum, S.A.”, una societat anònima integrada pels pares fundadors del Centre.

Depèn del Consell d’Administració d’aquesta Societat i actua com a representant de la titularitat del Centre en la seva activitat ordinària: Jaume Climent Dewit.

jaime@cole-marenostrum.com

La Directora pedagògica del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius del Col·legi: Pilar Clos Fernández.

pilarc@cole-marenostrum.com

El Sotsdirector del Centre col·labora estretament amb la direcció en el desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec i és el responsable de la comunicació externa del Col·legi: Ivan Moreno Ramos.

ivan@cole-marenostrum.com

L’Equip Directiu és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors del Col·legi. El formen:

Representant de la titularitat: Jaume Climent Dewit
Directora pedagògica: Pilar Clos Fernàndez
Sotsdirector: Ivan Moreno Ramos

Claustre. Format pel conjunt del personal docent té com a funció principal la de proposar i consensuar les estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa del Centre, i exerceix les seves funcions dins el respecte dels drets i deures dels alumnes i els dels seus pares, mares, professors, personal d’administració i serveis i de la institució titular.

Els Membres del Consell Escolar són:

 

– Presidenta: Pilar Clos Fernàndez
– Representants del Professorat: Montse Fuguet
Fátima Cantonero
Sandra Burillo
Oscar Fabregat
 – Representants dels pares: Ana Fernández
Jorge Fernández Riesco
Jerónimo Martín
Marta Vázquez (AMPA)
– Representant del PAS: Núria Martorell
– Representants dels Alumnes: El delegat de 4t d’ESO
El delegat de 2n d’ESO
– Secretari: Miquel Àngel Sànchez
– Representants de la titularitat: Ricardo Montiel
Xavier Tarrés
Jaume Climent Dewit

L’equip de Tutors i Professors

Montse Fuguet
(Tutora de P3)
montsef@cole-marenostrum.com
Aida Casorran
(Tutora de P4)
aida@cole-marenostrum.com
Vanesa Gordo
(Tutora de P5 i Coordinadora d’ Ed. Infantil)
vanesa@cole-marenostrum.com
Sandra Burillo
(Tutora de 1r d’ EP)
sandra@cole-marenostrum.com
José Mª Moreno
(Tutor de 2n d’ EP)
josem@cole-marenostrum.com
Silvia Espejo
(Tutora de 3r d’ EP)
silvia@cole-marenostrum.com
Manuel Gómez
(Tutor de 4t d’ EP)
manuel@cole-marenostrum.com
Amelia Buqueras
(Tutora de 5è d’ EP)
amelia@cole-marenostrum.com
Pere Urrea
(Tutor de 6è d’ EP)
pere@cole-marenostrum.com
Ivan Moreno (Sots-director i Coordinador de Primària)
ivan@cole-marenostrum.com
Pili Galve
(Tutora de 1r d’ESO)
pili@cole-marenostrum.com
Miguel Ángel Sánchez
(Tutor de 2n d’ESO)
miquelangel@cole-marenostrum.com
Pere Papasseit
(Tutor de 3r d’ESO)
perep@cole-marenostrum.com
Fátima Cantonero
(Tutora de 4t d’ ESO)
fatima@cole-marenostrum.com
Mª José Gómez
(Coordinadora d’ Ed. Secundària)
mjose@cole-marenostrum.com
Pilar Clos (Directora pedagògica i especialista)
pilarc@cole-marenostrum.com
Pau Salvador
(Especialista)
pau@cole-marenostrum.com
Cristina Aleu
(Especialista)
cristina@cole-marenostrum.com
Esther Domingo
(Especialista)
esther@cole-marenostrum.com
Carles Garcia
(Especialista)
carles@cole-marenostrum.com
Bea Lalinde
(Especialista)
bea@cole-marenostrum.com
Irina Magaña
(Especialista)
irina@cole-marenostrum.com
Dolors Martínez
(Especialista)
dolors@cole-marenostrum.com
Eva Escolà
(Especialista)
eva@cole-marenostrum.com
Oscar Fabregat
(Especialista)
oscar@cole-marenostrum.com
Fefa Sotoca
(Especialista)
fefa@cole-marenostrum.com
Fina Vidal
(Especialista)
fina@cole-marenostrum.com
Àngels Solé (Departament d’Orientació) angels@cole-marenostrum.com

Comments are closed.